Margaretha Säätiö

 

 

Margaretha Säätiö on vuonna 2003 perustettu säätiö jonka tarkoituksena on sosiaalisin lähtökohdin vanhusten kotihoidon edistäminen, vanhusten elinolosuhteiden helpottaminen, vanhushuollon ja vanhuusiän elämänlaadun parantaminen ja ikään liittyvien ongelmien helpottaminen.

Tarkoituksenamme on myös vanhuuden tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Tätä tarkoitusta toteutamme apurahoja myöntämällä.

Margaretha Säätiöllä on myös vanhusten kotiaputoimintaa. Autamme seniori-ikäisiä selviytymään kotona ja tuemme arjen askareissa. Käymme kaupassa,teemme kevyttä siivousta ja avustamme monenlaisissa tilanteissa joissa vanhuksen on vaikea tai mahdotonta selvitä yksin.

Margaretha Säätiön tarkoituksena on lisäksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinolosuhteiden parantaminen, turvallisten ja terveellisten elintapojen tukeminen sekä koulunkäynnin, opiskelun ja oppimisen edistäminen. Tähän myönnämme avustuksia, tuemme alan tieteellistä tutkimusta ja koulutusta.

Kolmantena tarkoituksenamme on koti- ja lemmikkieläinten ympäristön, turvallisuuden, hoidon ja elinolosuhteiden parantaminen.